Pentru a deveni creștin ortodox trebuie să crezi sincer în Dumnezeu, să te pocăiești înaintea Lui pentru păcatele tale, să-L primești pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu și Mântuitor și să intri în Biserica Sa Ortodoxă prin Botez.

Pentru asta bineînțeles trebuie să cunoști bazele Ortodoxiei, care sunt expuse pe scurt în Crez (hiperlink spre textul Crezului în secțiunea „Bibliotecă”).

Dacă omul crede sincer în Dumnezeu și mărturisește credința ortodoxă, atunci el poate primi Botezul, căci „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu” (In. 3:5).

„Botezul este Taina prin care credinciosul, fiindu-i afundat trupul de trei ori în apă cu chemarea lui Dumnezeu Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, moare pentru viața trupească, păcătoasă, și renaște prin Duhul Sfânt în viața duhovnicească, sfântă” (Sf. Ier. Filaret al Moscovei).

Botezul cneazului Vladimir.

Pentru a vă boteza trebuie să veniți la orice biserică ortodoxă și să vorbiți cu preotul sau cu oricine din personalul bisericesc, care vă vor ajuta să vă pregătiți pentru această mare taină.

Dacă nu aveți în apropiere nici o biserică ortodoxă sau aveți anumite dificultăți sau întrebări cu privire la Botez – adresați-ni-le (hyperlink la „Contacte”), noi vă vom ajuta.