Η ιστοσελίδα «Ειρήνη υμίν!» δημιουργήθηκε για μαρτυρία Χριστού μέσω τού διαδικτύου. Σ αυτή την αποστολή βλέπουμε ευκαιρία να συνεισφέρουμε στην εκτέλεση της εντολής τού Κυρίου:

«Πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα

τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος» (Κατά Ματθαίον, 28:19-20).

Ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός χαιρετούσε τους μαθητές του με τη φράση “Ειρήνη υμίν!” Τον ίδιο χαιρετισμό οι απόστολοι απεύθυναν στους ακροατές τους διαδίδοντας το μήνυμα τού Ευαγγελίου.

Σας ευχόμαστε ειρήνη – ειρήνη από τον Θεό, απευθύνοντας σε σας τα λόγια του Κυρίου και Σωτήρος ημών.

Σε αυτή την ιστοσελίδα έχετε την δυνατότητα να διαβάσετε στην δικιά σας γλώσσα: τι είναι η ορθόδοξη πίστη, πως να γίνετε ορθόδοξος χριστιανός, εάν υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία στην χώρα σας. Και φυσικά ευπρόσδεκτες είναι η ερωτήσεις σας!

Η ιεραποστολική ιστοσελίδα “Ειρήνη υμίν!” δημιουργήθηκε από την επιτροπή ιεραποστολής και κατήχησης του επαρχιακού συμβουλίου της Μόσχας (Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία) με την στήριξη τού Αναλυτικού κέντρου αγίου Βασιλείου του Μέγα.

El Sermón de la Montaña del Señor Jesucristo