Бог

Православните християни вярват в Единия Бог-Троица – Отец, Син и Свети Дух. Светата Троица представлява три Лица (ипостаси), единни в своята Божествена природа и неразделни едно от друго. Бог е вечен, всемогъщ и всеблаг дух, създател на целия свят и нас, хората, за да Го прославяме и, съединявайки се с Него, да постигнем святост и да станем Божии чеда.

Иконата „Троица“, изографисана от преподобния Андрей Рубльов през XV век.

Иисус Христос

Иисус Христос е Божият Син, второто Лице на Света Троица. Той е роден преди всички векове от Бога-Отца, а в отреденото време е непорочно заченат и роден по плът от Пресвета Богородица – Дева Мария. Христос е вечното Слово Божие, което „стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина“ (Йоан. 1:14).

Иисус Христос е Богочовек – истинен Бог и съвършен човек. Божествената и човешката природа завинаги са се съединили в Христос: Бог стана човек.

Христос Вседържител. Икона от Синайския манастир (VI век).

Земното служение на Христос, завършва с Неговото разпятие, Възкресение и възнесение към небето, и има за цел спасяването на човечеството от властта на греха и смъртта. Чрез своите проповеди и дела Иисус Христос изпълни с нов смисъл взаимоотношенията на хората с Бога и помежду им, дава заповеди, показва пример за любов, милосърдие, кротост, мъжество, добро. Той беше разпнат на Кръста за греховете на човечеството и принесе съвършената жертва, със Своята свята Кръв ни изкупи от греха за Небесното царство. „Той бе изпоранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония; наказанието за нашия мир биде върху Него, и чрез Неговите рани ние се изцелихме“ (Ис. 53:5).

„Без вяра в Иисус Христос никой не може да се завърне при Бога и да влезе в Царството Небесно. Никой, макар и да вярва в Иисус Христос, ако не следва стъпките на Иисус Христос, не може да се нарече Негов ученик“ (свт. Инокентий (Вениаминов), „Указание за пътя към Царството Небесно“).

Православието

Православието е вяра в триединния Бог и произтичащият от нея истински живот в Христос, неотделим от основаната от Него Църква. Православната вяра е тази вяра, която Христос даде на апостолите, а апостолите – на новите поколения християни (вж. Иуд. 3, 2 Сол. 2:15, 1 Кор. 11:2).

Единствената цел на Православието е спасението и освещаването на всеки човек, съединението с Христос в Неговата Църква, приобщаването към вечния живот. В това се състои Евангелието или благата вест за това, че Иисус Христос е Спасител и Изкупител, че Той възкръсна от мъртвите и чрез това всеки от нас може да достигне вечния блажен живот в Небесното Царство.

„Православието е истинско Богопознание и Богопочитание; православието е поклонение на Бога с дух и истина; […] православието е прослава на Бога от човека, истински Божи служител, чрез даруване нему на благодатта на Всесветия Дух” (светител Игнатий (Брянчанинов)).

Думата „православие“ („ортодоксия“) означава „правилно славене“, „правилно учение“ и е възникнало за разграничаване на истинската вяра от ересите (лъжеученията).

Човекът

Човекът е сътворен по Божий образ и подобие, за да има пълнотата на живота, любовта и радостта от общението с Бога, покланяйки Му се с дух и истина. „Хората не са сътворени затова да живеят само тук на земята, подобно на животните, които след смъртта изчезват, а с единствената цел да живеят с Бога и да живеят не сто или хиляда години, а вечно“ (свт. Инокентий (Вениаминов), „Указание за пътя към Царството Небесно“).

Всеки човек е безкрайно ценен, тъй като носи върху себе си печатът на своя Творец. Човекът е сътворен безгрешен, но не съвършен. Адам (първият човек) е създаден, за да се уподобява все повече и повече на Бога, да възраства в Богопознанието.

В зората на историята се случило грехопадението на първите хора – Адам и Ева, които не послушаха Бога и вследствие на това станаха смъртни, подхвърлиха се на проклятие. Тяхната природата се обезобразила, понеже образът Божий в човека се помрачил от греха.

Възкръсналият Христос, спасяващ човечеството. Фреска.

Но Сам Бог се смилил над хората и се намесил в тяхната участ. „Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен“ (Йоан. 3:16). Иисус Христос, Синът Божий, станал Единственият Посредник, който ни съединява с нашия Отец небесен.

Христос умря на Кръста по Своята човешка природа и със Своята кръв ни избави от греха, проклятието и вечната смърт. А на третия ден Той възкръсна, за да не умира никога вече и да отвори за всички пътя към бъдещото възкресение и вечен живот. След Възкресението Христово, смъртта завинаги загубва своята над православните християни.

Църквата

Православната църква е Тялото Христово, съюзът на Господ Иисус Христос със Своите човеци, обединени от единството на вярата, тайнствата и свещената йерархия. Главата на Църквата е Христос. Православната Църква е една, свята, съборна и апостолска, тя е отворена за всички хора, независимо от националната, социалната или друга принадлежност.

Православната Църква е единственият кораб на спасението, в който Бог събира всички вярващи в Него.

Символът на вярата

Символът на вярата е кратко изложение на основните истини на православното християнство. Символът на вярата е съставен от светите отци на Православната Църква на два Вселенски Събора (през 325 и 381 година).

Икона на светите отци от Първия Вселенски Събор.

Той гласи:

 1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо.
 2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божи, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало;
 3. Който заради нас човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Светий и Дева Мария, и стана човек;
 4. и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан;
 5. и възкръсна в третия ден, според Писанията;
 6. и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца;
 7. и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
 8. И в Светия Дух, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
 9. В една, света, съборна и апостолска Църква.
 10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.
 11. Чакам възкресение на мъртвите
 12. и живот в бъдещия век! Амин.