Cổng khai sáng «Hòa bình với bạn!»

Cổng thông tin giáo dục «Hòa bình với bạn!» Được tạo ra để làm chứng cho Chúa Kitô và đức tin Chính thống qua Internet. Trong đó, chúng ta thấy cơ hội đóng góp vào việc thực hiện mệnh lệnh của Đấng Cứu Rỗi: “Hãy đi, dạy mọi dân tộc, làm phép báp têm cho họ dưới danh Cha và Con và Chúa Thánh Thần” (Ma-thi-ơ 28: 19-20).

Chúa Giêsu Kitô chào đón các môn đệ của mình với những lời «hòa bình với bạn!» Các tông đồ giải quyết cùng một cuộc gọi cho những người mà họ mang sứ điệp Tin Mừng.

Chúng tôi chúc bạn yên bình — bình an từ Thiên Chúa, hướng đến bạn những lời của Chúa và Cứu Chúa của chúng tôi.

Trên cổng thông tin này, bạn có thể đọc bằng ngôn ngữ của bạn về cách chính thống tin vào Thiên Chúa, làm thế nào để trở thành một Cơ Đốc Nhân và liệu có một Giáo Hội Chính Thống ở nước bạn hay không. Và, tất nhiên, chúng tôi rất mong các câu hỏi của bạn!

Cổng thông tin giáo dục «Hòa bình cho bạn!» Được tạo ra bởi Ủy ban Giáo lý và Giáo lý của Hội đồng Giáo phận Moscow (Giáo hội Chính thống Nga) với sự hỗ trợ của Trung tâm Phân tích Thánh Basil Đại đế.