Просветителски портал „Мир вам!“

Нашият просветителски портал „Мир вам!“ е създаден, за да свидетелства чрез интернет за Христос и православната вяра. В това виждаме възможност да допринесем за изпълнението на заповедта на Спасителя: „идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа“ (Мат. 28:19).

Иисус Христос е приветствал своите ученици с думите „Мир вам!“. С този призив апостолите се обръщаха към тези, на които проповядваха Евангелската вест.

Пожелаваме Ви мир – Божият мир, обръщайки се към Вас с думите на нашия Господ и Спасител.

На този портал можете да прочетете на Вашия език как православните вярват в Бога, как да станете православен християнин и дали във Вашата страна има православна църква. И, разбира се, ще се радваме на Вашите въпроси!

Просветителският портал „Мир вам!“ е създаден от Комисията за мисионерство и катехизация към Московския Епархийски съвет на Руската Православната Църква със съдействието на Аналитичния център „Светител Василий Велики“.